Tarinaa suomenlapinkoira Keron ja bordercollie Discon ja Potterin elämästä. Muistoissa Viima ja Myry.

Ilmaisun yleistämistä – liikkuvat henkilöt

14.5.2011 Niinisalon leirillä
14.5.2011 Niinisalon leirillä

Pelastuskoiran tehtävänä on kertoa löydöstään ohjaajalleen. Tositilanteessa eteen voi tulla mitä vain, mutta siitäkin huolimatta koiran pitää osata kertoa löydöistään ohjaajalle ja ohjaajan pitää myös osata lukea koiransa reaktioita ja huomioida nämä. Tosiasia on, että jos koira ei ilmaise löytöään, voi henkilö jäädä löytymättä.

Erikoisten tilanteiden varalta ilmaisu pitää yleistää toimivaksi erilaisissa ympäristöissä, erilaisissa häiriöissä sekä erilaisilla henkilöillä. Tässä jutussa käydään läpi liikkuvien henkilöiden ilmaisun opettamista (tai paremminkin ilmaisun yleistämistä koskemaan myös liikkuvia henkilöitä), mutta yhtä hyvin tätä voi hyödyntää muissakin yhteyksissä esimerkkinä siitä, miten jotain käytöstä lähdetään yleistämään ja miten asioita pilkotaan pienemmiksi palasiksi opetusvaiheessa.

Koulutuksen tavoite

Ennen kuin käytöstä lähtee kouluttamaan kannattaa ensin miettiä, mikä on koulutuksen tavoite. Millaisen käytöksen haluaa ja millaiselta sen haluaa näyttävän? Miten haluttuun käytökseen päästään? Tässä apuna kannattaa käyttää alkutilanteen arviointia eli miten koira tällä hetkellä toimii? Esimerkiksi rullailmaisevalla alkutilanne voisi olla tällainen:

”Menee henkilön luokse, tuo rullan ohjaajalle ja vie sinne paikalle näytölle, mistä rullan otti. Ei oma-aloitteisesti jatka henkilön luokse, jos henkilö on vähänkin kauempana.”

Jos lähtötilanne ei ole halutunlainen, mietitään, mikä on se haluttu käytös. Mitä koiran pitää tehdä? Rullailmaisevan koiran kohdalla tavoite voisi olla seuraavanlainen:

”Koira tulee ilmaisemaan, kun löytää henkilön oli tämä paikoillaan, lähtee liikkeelle tai on jo valmiiksi liikkeessä riippumatta henkilön liikkumisnopeudesta. Jos koira näytöllä hukkaa henkilön (henkilö on esimerkiksi siirtynyt löytöpaikastaan muualle), koira etsii henkilön uudestaan.”

Tämän jälkeen mietitään, miten haluttu käytös saadaan aikaiseksi. Itse mieluusti lähden siitä liikkeelle, että koira saa itse hoksata, mitä sen pitää tehdä ja että se saa tarjota käytöksiä. Vain oikeasta käytöksestä seuraa palkkio, muista ei seuraa mitään. Käytännön harjoituksissa kannattaa siis olla tarkkana siinä, ettei lähde houkuttelemaan tai opastamaan koiraa silloin, kun tulee tilanne, jossa koira esimerkiksi toistaa jotain vanhaa toimintamallia tai muuten näyttää pähkäilevän jotain asiaa kovasti.  Siinä on se kriittinen hetki, jolloin koiran pitäisi itse vain antaa keksiä, mitä sen halutaan tekevän.

Lisäksi on hyvä pohtia myös sitä, mitä käytöksestä seuraa koiralle itselleen. Näissä harjoituksissa kannattaa ehdottomasti hyödyntää koiralle mieluisia palkkioita. Palkkion täytyy olla sellaista, mitä koira oikeasti ja kovasti haluaa, mutta myös palkkion antamistavalla ja -suunnalla on merkitystä siihen, millaiseksi käytös lopulta muodostuu.

Osakäytökset ja niiden osat

Tavoitteen kirjaamisen jälkeen voikin miettiä, mitä käytös sisältää ja sen pohjalta pilkkoa se pienempiin palasiin. Liikkuvien henkilöiden ilmaisemisen tapauksessa käytös voidaan karkeasti jakaa seuraaviin osiin:

 • Etsiminen
 • Henkilön luona rullan ottaminen (paikka 1)
 • Rullan tuominen ja luovutus ohjaajalle
 • Ohjaajan vieminen henkilön luokse (paikka 2)

Näistä osista haluamme keskittyä etenkin rullan ottamiseen paikassa 1 ja ohjaajan viemiseen paikkaan 2. Koiralle voi olla täysin eri juttu ilmaista liikkeellä oleva henkilö, jos sen kanssa on aiemmin treenattu vain aina piilossa olevia liikkumattomia henkilöitä. Riippuen koiran oppimishistoriasta kriteerejä voidaan nostaa vauhdikkaasti tai sitten niitä pitää pilkkoa vieläkin pienemmiksi palasiksi, jotta edistymistä tapahtuisi. Tässäkin tapauksessa kannattaa muistaa se, että nostetaan kriteeriä, kun 80 % toistoista onnistuu sekä myös se, että nostetaan vain yhtä kriteeriä kerrallaan.

Kriteerit

Jokaisessa treenissä on huomioitava, että kyseessä on ilmaisutreeni, jolloin etäisyydet voidaan pitää lyhyinä (esimerkiksi 10 m, max 20 m). Tällöin saadaan pidettyä vahvistetiheys korkeana ja tehtyä useita toistoja. Samalla voidaan itse tarkkailla, miten koira käyttäytyy ja tarvittaessa muokata sen perusteella treeniä sopivampaan suuntaan (laskea/nostaa kriteeriä).

Seuraavassa esitetään lista eri kriteereistä:

1. Seisova henkilö

 • Henkilö seisoo paikallaan piilossa.
 • Henkilö seisoo paikallaan puolittain näkyvillä.
 • Henkilö seisoo paikallaan näkyvällä paikalla.

2. Kyykyssä oleva/seisova henkilö lähtee liikkeelle rullanoton jälkeen, pysähtyy (ei ”esteitä” välissä)

 • Henkilö on kyykyssä ja nousee ylös, kun koira on käynyt luona ensimmäisen kerran.
 • Henkilö on kyykyssä, nousee ylös ja liikkuu 0,5m, kun koira on käynyt luona ensimmäisen kerran.
 • Kuten edellä, mutta otetaan mukaan myös valmiiksi seisova henkilö ja kasvatetaan liikkumismatkaa puolen metrein välein, kunnes on päästy > 5 metriin.

3. Kyykyssä oleva/seisova henkilö lähtee liikkeelle rullanoton jälkeen, pysähtyy (luonnollinen ”este” välissä)

 • Henkilö liikkuu 0,5-1,5m sen jälkeen, kun koira on käynyt luona ensimmäisen kerran, siirtymän välissä jokin luonnollinen este
 • Kuten edellä, mutta kasvatetaan liikkumismatkaa sopivin välein.

4. Heiluva henkilö

 • Henkilö seisoo piilossa/puolittain näkyvällä paikalla/näkyvällä paikalla ja heiluu hieman (esim. painonsiirtoa jaloilla)
 • Henkilö seisoo piilossa/puolittain näkyvällä paikalla/näkyvällä paikalla ja heiluu enemmän (esim. molemmat jalat vaihtavat paikkaa selkeästi)
 • Henkilö seisoo piilossa/puolittain näkyvällä paikalla/näkyvällä paikalla ja heiluu reippaasti

5. Henkilö liikkuu jo valmiiksi, pysähtyy

 • Henkilö kävelee hitaasti koiran tullessa ensimmäistä kertaa paikalle, pysähtyy
 • Henkilö kävelee normaalivauhtia koiran tullessa ensimmäistä kertaa paikalle, pysähtyy
 • Henkilö kävelee ripeästi koiran tullessa ensimmäistä kertaa paikalle, pysähtyy
 • Henkilö hölkkää koiran tullessa ensimmäistä kertaa paikalle, pysähtyy
 • Henkilö juoksee koiran tullessa ensimmäistä kertaa paikalle, pysähtyy

6. Henkilö vaihtaa paikkaa, liikkeessä

 • Henkilö lähtee liikkeelle, liikkuu useita askelia (10m), kun koira on käynyt luona ensimmäisen kerran
 • Henkilö lähtee liikkeelle, liikkuu useita askelia (>10m), kun koira on käynyt luona ensimmäisen kerran.

7. Henkilö liikkuu jo valmiiksi, jatkaa matkaa

 • Henkilö kävelee hitaasti koiran tullessa ensimmäistä kertaa paikalle, jatkaa matkaa samaa vauhtia
 • Henkilö kävelee normaalivauhtia koiran tullessa ensimmäistä kertaa paikalle, jatkaa matkaa samaa vauhtia
 • Henkilö kävelee ripeästi koiran tullessa ensimmäistä kertaa paikalle, jatkaa matkaa hitaammin (normaalivauhti)
 • Henkilö hölkkää koiran tullessa ensimmäistä kertaa paikalle, jatkaa matkaa hitaammin (normaali kävelyvauhti)
 • Henkilö hölkkää koiran tullessa ensimmäistä kertaa paikalle, jatkaa matkaa samaa vauhtia

8. Henkilö liikkuu jo valmiiksi, menee piiloon

 • Henkilö on liikkeessä koiran tullessa ensimmäistä kertaa paikalle, menee piiloon lähelle löytöpaikkaa (n. 2m)
 • Kuten edellä, mutta lisätään sopivin välein liikkumismatkaa jopa > 50 metriin

9. Etsittäessä

Edellä mainitut seikat on syytä treenata myös etsittäessä erilaisissa ympäristöissä ja häiriöissä. Tässä vielä lyhyt tarkistuslista etsimisen yhteydessä tehdyille liikkuvien henkilöiden ilmaisuille.

 • Henkilö vaihtaa paikkaa koiran tullessa ensimmäistä kertaa paikalle
 • Henkilö on liikkeessä koiran tullessa ensimmäistä kertaa paikalle, pysähtyy
 • Henkilö on liikkeessä koiran tullessa ensimmäistä kertaa paikalle, jatkaa matkaa
 • Henkilö on liikkeessä koiran tullessa ensimmäistä kertaa paikalle, jatkaa matkaa, menee piiloon

Käytännön toteutus

Eri vaiheiden hahmottelu on hyvä tehdä esimerkiksi taulukkoon, jossa voi samalla pitää kirjaa treenien edistymisestä. Tämä helpottaa myös seuraavien treenien suunnittelua, sillä tällöin on itsellä valmiina taulukko, mistä vain katsoo, mikä vaihe on seuraavana edessä ja treenin osaa myös kertoa maalihenkilöille. Tarvittaessa vaiheisiin voi liittää mukaan tarkemman sanallisen kuvauksen tai muuta ohjeistusta, mutta suunnitelma on hyvä kuitenkin pitää yksinkertaisena ja selkeänä.

14.5.2011 Niinisalon leirillä
14.5.2011 Niinisalon leirillä

Tässä yksi esimerkki koulutuksen seuraamisesta. Siitä näkee,  että tuossa vaiheessa tehtävää vaikeutettiin puolen metrin välein ja jos pientäkin epäröintiä oli havaittavissa, niin ei kiirehditty liikaa eteenpäin. Seuraava treeni aloitettiin siitä, mihin viimeksi jäätiin.

Vaihe 2. Kyykyssä oleva/seisova henkilö lähtee liikkeelle rullanoton jälkeen, pysähtyy (ei ”esteitä” välissä)
Pvm 13.9.2011
Maasto Metsikön puolella
Suunnitelma/kriteerit: 5x: 2-3m, näyttöetäisyys n. 10-15m
Toteutus: 5x: 2m – 2,5m – 2,5m – 3m – 3m
Kommentit: 5. tässä oli menossa rullanhakupaikalle, mutta vilkaisi maalihlön suuntaan ja teki 90-asteen käännöksen ja meni hlön luokse.
Pvm 14.9.2011
Maasto Paikoin risukkoista, näkyvää
Suunnitelma/kriteerit: 5x: 3-4m, eri asennot (kyykky/seisova), näyttöetäisyys n. 15m
Toteutus: 5x: 3m – 3,5m – 3,5m – 3,5m – 4m
Kommentit: 2. vilkaisi ensin siihen kohtaan, mistä oli rullan hakenut, mutta meni hlön luokse.

Ajatus aiheesta “Ilmaisun yleistämistä – liikkuvat henkilöt”

Kommentointi on suljettu.